POPP banner

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej jest miejscem gdzie dzieci i młodzież w wieku od 12 do 18 lat mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia oraz przyjemnie i pożytecznie spędzać swój wolny czas.
W Ognisku można być stałym uczestnikiem zajęć zapisanym do wybranego koła zainteresowań. Można być również uczestnikiem zajęć okazjonalnych. Z propozycji POPP rocznie korzysta ponad 450 zapisanych na stałe wychowanków oraz około 2250 uczestników okazjonalnych. Corocznie jesteśmy organizatorami konkursów, przeglądów, warsztatów artystycznych, koncertów, festiwali i wernisaży.

Specyficzny charakter placówki, sposób prowadzenia zajęć wyłącznie w kołach zainteresowań, wysoki poziom wiedzy i profesjonalizm kadry nauczycielskiej to główne atuty naszej placówki.

ZESPOŁY ZAINTERESOWAŃ DZIAŁAJĄCE W POPP

 

zespo+éy (1) -2021-2022-31024_1

[POPP] [Lokalizacja] [Budynek] [Dyrekcja] [Media] [Dokumenty] [Zespoły] [Deklaracja  dostępności] [Współpraca  młodzieży] [Ukraina] [Samorząd] [Rada Rodziców]