POPP banner

Media społecznościowe

https://www.facebook.com/Powiatowe-Ognisko-Pracy-Pozaszkolnej-w-Z%C5%82otowie-331008044025098/

Wordpress

http://www.opp.e-zlotow.pl/wordpress/

https://www.instagram.com/powiatoweogniskopracy/

telefon do sekretariatu: 728 497 538

e-mail: oppzlotow1@wp.pl

Informator oświatowy:

https://we.tl/t-cxoG15wW43

Facebook

<-- Aktualne informacje na Facebook

Ezamowienia

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

bip

https://popzlotow.bip.gov.pl/

epuap

https://epuap.gov.pl/wps/portal

identyfikator ePUAP: POPZLOTOW
adres Elektronicznej Skrytki Podawczej na platformie ePUAP: /POPZlotow/SkrytkaESP
adres skrytki na platformie ePUAP:/POPZlotow/domyslna

http://www.bip.zlotow-powiat.pl/?bip=1&cid=130&bsc=N

[POPP] [Lokalizacja] [Budynek] [Dyrekcja] [Media] [Dokumenty] [Zespoły] [Deklaracja  dostępności] [Współpraca  młodzieży] [Ukraina] [Samorząd] [Rada Rodziców]