Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie
ul. 8 Marca 5
77-400 Złotów

BIP
https://popzlotow.bip.gov.pl/

EPUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal

<-- Aktualne informacje na Facebook

telefon do sekretariatu: 728 497 538

e-mail: oppzlotow1@wp.pl

identyfikator ePUAP: POPZLOTOW
adres Elektronicznej Skrytki Podawczej na platformie ePUAP: /POPZlotow/SkrytkaESP
adres skrytki na platformie ePUAP:/POPZlotow/domyslna

[POPP] [Lokalizacja] [Budynek] [Dyrekcja] [Media] [Dokumenty]

http://www.bip.zlotow-powiat.pl/?bip=1&cid=130&bsc=N