POPP banner

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej jest miejscem gdzie dzieci i młodzież w wieku od 12 do 18 lat mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia oraz przyjemnie i pożytecznie spędzać swój wolny czas.
W Ognisku można być stałym uczestnikiem zajęć zapisanym do wybranego koła zainteresowań. Można być również uczestnikiem zajęć okazjonalnych. Z propozycji POPP rocznie korzysta ponad 450 zapisanych na stałe wychowanków oraz około 2250 uczestników okazjonalnych. Corocznie jesteśmy organizatorami konkursów, przeglądów, warsztatów artystycznych, koncertów, festiwali i wernisaży.

Specyficzny charakter placówki, sposób prowadzenia zajęć wyłącznie w kołach zainteresowań, wysoki poziom wiedzy i profesjonalizm kadry nauczycielskiej to główne atuty naszej placówki.

ZESPOŁY ZAINTERESOWAŃ DZIAŁAJĄCE W POPP

 

 

 

ZESPÓŁ ARTETERAPII

szkoła ponadpodstawowa

ZESPÓŁ TEATRALNO
 - KABARETOWY

MOW Jastrowie, szkoła ponadpodstawowa

 

ZESPOŁY TANECZNE

MOW Jastrowie, szkoła ponadpodstawowa

 

ZESPOŁY WOKALNE

MOW Jastrowie , POPP Złotów

 

ZESPOŁY TEATRALNE

szkoła ponadpodstawowa

 

ZESPOŁY - GRY I ZABAWY

W JĘZYKU NIEMIECKIM

MOW Jastrowie, MOS Krajenka

ZESPÓŁ ZDROWEGO ŻYWIENIA

POPP Złotów

 

 

ZESPOŁY WOKALNO-INSTRUMENTALNE

SOS -W Jastrowie, POPP Złotów

ZESPOŁY PLASTYCZNE

POPP Złotów, MOW Jastrowie

 

ZESPOŁY RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

POPP Złotów

ZESPOŁY TEATRALNE

MOW Jastrowie i POPP Złotów

 

ZESPOŁY SPORTOWE

 

szkoły ponadpodstawowe

 

MŁODY EINSTEIN

MOS Krajenka

 

ZESPÓŁ KRAJOZNAWCZO- TURYSTYCZNY

 

szkoła ponadpodstawowa

 

ZESPÓŁ TECHNICZNY – FACHOWIEC – ELEKTRONIK

 

szkoła ponadpodstawowa

 

ZESPÓŁ – MEDIA I REKLAMA

 

szkoła ponadpodstawowa

ZESPÓŁ – PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOSĆI

 

szkoła ponadpodstawowa

 

ZESPÓŁ TEATRALNY W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

szkoła ponadpodstawowa

 

ZESPÓŁ TEATRALNY „ MATYSAREK”

 

szkoła ponadpodstawowa

 

ZESPÓŁ LITERACKI

 

szkoła ponadpodstawowa

 

ZESPÓŁ MATEMATYCZNY
 – GRY I ZABAWY LOGICZNE

 

szkoła ponadpodstawowa

 

ZESPÓŁ INFORMATYCZNY

 

MOW Jastrowie

[POPP] [Lokalizacja] [Budynek] [Dyrekcja] [Media] [Dokumenty] [Zespoły] [Deklaracja  dostępności]

W nowym roku szkolnym Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej będzie odpowiedzialne za organizację „ czwartków lekkoatletycznych” dla dzieci szkół podstawowych z gmin powiatu złotowskiego, Gminy Łobenica i Gminy Wysoka.

 

*Istnieje możliwość poszerzenie oferty zajęć dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz dzieci i młodzieży
 z MOS, MOW i SOS-W zgodnie z ich zainteresowaniami.