POPP banner

W skład Zarządu w Samorządzie Wychowanków weszli:

Sebastian Rudnik - przewodniczący,

Małgorzata Turulczyk - wiceprzewodnicząca,

Natalia Leszczyńska - sekretarz,

Agata Grzywna - sekretarz,

Marcin Magalski - członek,

Klaudia Piechowska - członek,

Natalia Idzik - członek.

 

Regulamin

200px-Word_2013_file_icon.svg_

[POPP] [Lokalizacja] [Budynek] [Dyrekcja] [Media] [Dokumenty] [Zespoły] [Deklaracja  dostępności] [Współpraca  młodzieży] [Ukraina] [Samorząd] [Rada Rodziców]