do informatora o Ťwiatowego-aktualny (1) -2018

do informatora o Ťwiatowego-aktualny

klauzula informacyjna i zgoda RODO (1)-1 KN nauczyciele

klauzula informacyjna i zgoda RODO (1)-1 umowa o zlecenia

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO ogólna

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO wizerunku pracownika

nowa Deklaracja uczestnika zajęć

RODO

Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych

[POPP] [Lokalizacja] [Budynek] [Dyrekcja] [Media] [Dokumenty]